Печат |  Отказ

Oгърлица

Датировка
средата на І век
Материал
Размер(и)
общо тегло - 95,15 г, дължина - около 0,46 м
Публикуван
Посещения
1961
Oгърлица
Състои се от седем медальона, редуващи се с шест ажурени плочки, свързани помежду си с шарнири. Закопчалките са оформени като удължени ажурени плочки. Медальоните представляват кръгли златни кутийки, в които са вградени червени карнеолови камъни. Централният медальон е по-голям и има елипсовидна форма. От камънитe са запазени шест. Върху два от запазените камъка са гравирани фигури на Виктория в цял ръст; върху други два — женски глави, а третата двойка камъни е без изображения. Камъкът на централния медальон липсва. Основен мотив в украсата на ажурените плочки е пелтата, а на закопчалките — лотосовият лист.
Печат |  Отказ