Печат |  Отказ

Лампа

Датировка
втората половина на І век
Материал
Размер(и)
обща дължина - 0,24 м, височина на тялото - 0,052 м, диаметър на дъното - 0,062 м
Публикуван
Посещения
1773
Лампа
Лампата има кръгъл масивен резервоар, който преминава в два фитилника. Дъното е струговано. Дръжката се състои от две дълги, извиващи се над лампата пръчки, обединени накрая от пелта. Горната повърхност на лампата е леко конкавна, обрамчена с изпъкнал кант. В средата чрез инкрустация на черен метал и сребро е изобразена стилизирана клонка с кръгли плодове. Три от плодовете са оформени в дупки за наливане на маслото. Горе дръжката е счупена.
Печат |  Отказ