Печат |  Отказ

Чашка

Вид
Датировка
средата на І век
Материал
Размер(и)
височина - 0,055 м, диаметър - 0,063 м
Публикуван
Посещения
1862
Чашката е с изумруденозелен цвят на стъклото. Има цилиндрична форма, която долу се скъсява. Дъното е леко конкавно (вдлъбнато). Повърхността е украсена с шест врязани концентрични окръжности.
Печат |  Отказ