Печат |  Отказ

Каничка

Вид
Датировка
средата на І век
Материал
Размер(и)
височина - 0,16 м, диаметър на тялото - 0,13 м, диаметър на устието - 0,062 м, диаметър на дъното - 0,075 м
Публикуван
Посещения
1801
Каничка
Каната има ниско приземисто тяло с леко заоблени стени и широко плоско дъно. Шийката е широка, леко конусовидна, с обърнат навън ръб на устието. Върху шийката има две двойки врязани концентрични окръжности. В горния край на дръжката шарнирно е закрепено кръгло капаче с отвесен издатък. Върху дръжката е нанесена релефна украса от лотосов цвят,а в долния край — театрална маска. Тялото на каничката е разкъсано на няколко места.
Печат |  Отказ