Печат |  Отказ

Двупримчести затварачи

Датировка
втората половина на II или началото на III век
Материал
Размер(и)
височина - 0,09 м
Публикуван
Посещения
1485
Двупримчести затварачи
Два броя затварачи на тоалетни сандъчета. Всеки от тях представлява права фигура на мъж (Дионис или сатир), стъпил върху висока, горе и долу профилирана подставка. Върху голото тяло личи плащ, единият край на който преминава върху лявото рамо, а другият - върху бедрото на левия крак и се спуска надолу. Дясната ръка е отчупена от китката. Под нея сe вижда неясен четвъртит предмет с врязани хоризонтални линии (сиринкс?). Зад десния крак се подава предната част на животно (пантера). Лявата, спусната надолу ръка, придържа плътно прилепен към тялото продълговат предмет, който излиза над рамото (тирс?). Върху челото има два коримба. Горе главата завършва с шарнир. Подставките са украсени с врязани прекъснати линии, загатващи клонки.
Печат |  Отказ