Печат |  Отказ

Шлем-маска

Вид
Датировка
втората половина на І век
Материал
Размер(и)
височина - 0,23 м
Публикуван
Посещения
1772
Състои се от лицева част (маска), излята от бронз, със следи от посребряване, и тилна част, изработена от желязо. Маската представлява голобрадо лице на млад мъж с ниско чело, обрамчено от гъста коса на кичури. За очите, носа и устата са оставени отвори. Връзката между лицевата и тилната част е осъществена чрез шарнир, монтиран в зенита на шлема. Долу двете части са били привързани чрез ремъчета и токички. Тилната част е възстановена.
Печат |  Отказ