Печат |  Отказ

Покана

Местоиздаване
Размер(и)
23,5 x 15,5 см
Характеристика
оригинал, 3 стр., черно мастило, име на адресат, изписано ръкописно с черно мастило
Дата на документа
14 февруари 1936 г.
Дата на събитието
23 февруари 1936 г.
Географски обхват
Публикуван
Посещения
1269
Покана към дружествените членове на Редовно общо събрание при дневен ред:
Приемане бюджета на дружината за 1936 г.
Избор на помощни комисии.
Поместен Проектобюджет за 1936 г. с приходи и разходи за 1934 г., 1935 г.
Печат |  Отказ