Печат |  Отказ

Отговор до кмета относно събраната сума за новия театрален салон

Местоиздаване
Размер(и)
21 x 17 см
Характеристика
оригинал; 3 стр.; ръкопис; черно мастило
Дата на документа
16 ноември 1910
Дата на събитието
15 ноември 1910
Географски обхват
Файл
Публикуван
Посещения
1373
Писмо от дружество "Театър" до кмета на Стара Загора. На проведеното от настоятелството заседание се стига до следните заключения: степента на контрол от страна на Общинския съвет върху дружеството е уточнен в чл. 40 от устава на дружеството ; приблизителната сума за построяване на театралния салон е 80 - 100 000 лева, като дружеството разполага с 60 000 лв., а останалите пари ще се съберат след окончателно решаване на въпроса с парцела за строеж ; предложението Общината да построи новия салон със събраната от дружеството сума е неизпълнимо и противоречи на устава му. Писмото е с изх. № 10 и е подписано от председателя на дружеството инж. Стефан Коев и секретаря Стефан Димов.
Печат |  Отказ