Печат |  Отказ

Обява на културно-просветително дружество "Театър"

Местоиздаване
Размер(и)
28,5 х 22 см
Характеристика
печатно, машинопис
Дата на документа
май 1927
Дата на събитието
май 1927
Географски обхват
Публикуван
Посещения
1469
Обява на културно-просветително дружество
Молба от настоятелството на културно-просветително дружество "Театър" към гражданите да предоставят художествени картини и портрети, лично притежание, за устройване на изложба в малкия салон на дружеството.
Печат |  Отказ