Печат |  Отказ

Писмо до председателя на дружество Театър

Местоиздаване
Размер(и)
21 х 17 см
Характеристика
машинопис; печат и подписи на кмета и секретаря
Дата на документа
15 февруари 1911
Дата на събитието
15 февруари 1911
Географски обхват
Публикуван
Посещения
1244
Писмо до председателя на дружество Театър
Писмо от административен отдел на старозагорско градско общинско управление до председателя на дружество Театър за одобреното решение на общинския съвет от 9 март 1910 г. за отстъпено общинско място за построяване на театрален салон.
Печат |  Отказ