Печат |  Отказ

Писмо до кмета на Стара Загора

Местоиздаване
Размер(и)
33,5 х 21 см
Характеристика
машинопис; препис; подпис и печат
Дата на документа
22 септември 1910
Дата на събитието
22 септември 1910
Географски обхват
Публикуван
Посещения
1331
Писмо до кмета на Стара Загора
Писмо от старозагорско окръжно управление до старозагорския кмет с молба да покани общинския съвет да поеме контрол върху дейността на настоятелството на дружество Театър за разходването на средствата за построяване на театрален салон.
Печат |  Отказ