Печат |  Отказ

Паметник на загиналите през войните - село Хан Аспарухово

Размер(и)
100/100/350 см
Публикуван
Посещения
1278
Паметникът е в чест на загиналите от село Хан Аспарухово във войните. Намира се в парка в центъра на селото. Върху нисък циментов постамент е издигнат паметник от гранит и бял мрамор с форма на паралелепипед с размери 100/100/350 см. От източната страна има надпис с апликирани бронзови букви : "Загинали за Родината от с. Хан Аспарухово". На останалите три страни са поставени мраморни плочи. От северната и южната страна те са от габро и са вградени. На западната страна плочата е от бял мрамор, прикрепена с метални скоби. Буквите на текстовете са вдълбани.
Печат |  Отказ