Печат |  Отказ

Хрищенски глас

Юбилеен вестник по случай откриването на 6 май 1966 година на новия читалищен дом в село Хрищени. Съдържа спомени за Стефан Генчев - основател и патрон на читалището, статии за Ганчо Чавдаров - участник в Старозагорското въстание 1875 г., за кредитната кооперация "Лоза" и изкуството на местните самодейци; снимки на Стефан Генчев, на новата читалищна сграда, на драматичния състав и детския хор за народно пеене.
Печат |  Отказ