epamet
Онлайн достъп до културно-историческото наследство на региона

Разкопки и проучвания. Кн. ХVІ. Тракийският могилен некропол при Чаталка, Старозагорски окръг

678.jpg
Монографията съдържа: Резултати от проучванията на могилния некропол, принадлежащ на вилното имение (могили 1 - 8) ; Резултати от проучванията на могилния некропол, принадлежащ на бедното население от района на вилата (могили 9 - 20) ; Каталог на находките от некропола ; Библиография с. 141 - 144 ; Резюме на руски и френски език.

Разкопките в района на Чаталка, Старозагорска област, предоставят богат и разнообразен археологически материал за изучаване на материалната и духовната култура по нашите земи за времето от каменно-медната епоха до късното средновековие. Имат спасителен характер, поради започналото на това място изграждане на язовир Чаталка. Провеждат се от 1963 до 1968 година под ръководството на Димитър Николов, Христо Буюклиев и Минчо Димитров. Обект на проучванията са едно праисторическо поселение, просъществувало от началото на каменно-медната епоха до края на ранножелязната епоха, тракийска villa rustica (І - ІV век) с принадлежащ към нея могилен некропол и укрепено поселение с некропол от времето на късната античност до късното средновековие (VІ - ХІV век). Предмет на изследването са резултатите от разкопките на могилния некропол, който включва 20 надгробни могили, разположени на територията на тракийско вилно имение.

Местността "Чаталка" е разположена в Средна гора, западно от Стара Загора. Обхваща площ от около 1 кв. км и включва части от землищата на селата Яворово, Могилово и Елхово.

Книгата е цифровизирана и представена със съгласието на автора.
Оценете запис
★★★★½
8 гласа

Описание

Карта

Европеана

Достъп до дигитализирано съдържание,
свързано със Стара Загора
през Европеана

Достъп до дигиталните колекции
на библиотека "Родина" през 
електронния каталог на библиотеката

Кой е тук

В момента има 147 гости и няма регистрирани потребители

Статистика

Налични 345 записа в 39 категории