Печат |  Отказ

Провинциален актьор : Периодичен бюлетин за изкуство и литература

Местоиздаване
Датировка
1926
Географски обхват
Пълен текст
goo.gl/Nl99fW(0 visits)
Публикуван
Посещения
1385
Провинциален актьор : Периодичен бюлетин за изкуство и литература
През един период от излизането си вестникът се слива издателски с вестник Музикален преглед, като запазва своята редакционна самостоятелност, въпреки че някои броеве на двата вестника се отпечатват заедно.
Помества материали за театъра в България, предимно в провинцията, и в чужбина, театъра в Съветския съюз, сведения за театрални дейци, стихове и разкази, статии по организационни и професионални въпроси, критика и библиография, вести и др.
Между сътрудниците му са К. Сагаев, Б. Денизов, Тр. Кунев, В. Стефков, Н. Месечков, С. Настев.
Печат |  Отказ