Печат |  Отказ

Кавал : Двуседмичен вестник

Местоиздаване
Датировка
1925 - 1926
Географски обхват
Пълен текст
goo.gl/gws3Fg(0 visits)
Публикуван
Посещения
1519
Кавал : Двуседмичен вестник
Вестникът е орган на Музикално дружество "Кавал" - Стара Загора. Съдържа статии, биографии на чужди композитори, отзиви за концерти, музикални вести от чужбина, хроника и др. В полемика с вестник "Музикален преглед".
Печата се в печатница Светлина, Стара Загора.
Печат |  Отказ