Печат |  Отказ

Тракийски могилни гробове от Чаталка, Старозагорско

Тракийски могилни гробове от Чаталка, Старозагорско
Статията е публикувана в книжка първа на списание "Археология" от 1967 година. Авторите описват подробно могилните гробни находки от местността Чаталка, открити при археологически разкопки в непосредствена близост до строящия се по това време язовир. В района на разкритата през 1963 година вила рустика има седем надгробни могили. В две от тях през 1965 година, археолозите намират три антични погребения с много богат инвентар. Описанието на находките е подкрепено със снимков материал.
Печат |  Отказ