Печат |  Отказ

Нови тракийски могилни погребения от Чаталка, Старозагорско

Нови тракийски могилни погребения от Чаталка, Старозагорско
Статията е публикувана в книжка трета на списание "Археология" от 1967 година. От седемте надгробни могили край античната вила рустика в района на строящия се язовир "Чаталка", са разкопани още три. Напълно е разкрита могила "Рошава Драгана" и са открити четири нови погребения. Авторите дават подробно описание на находките, подкрепено с богат снимков материал.
Печат |  Отказ