Печат |  Отказ

Разкопки на могилен некропол при Чаталка през 1967 година

Разкопки на могилен некропол при Чаталка през 1967 година
Статията е публикувана в книжка втора на списание "Археология" от 1970 година. В района на разкритата през 1963 година вила рустика в местността Чаталка има седем надгробни могили. Авторите описват подробно резултатите от археологическите разкопки на последните две могили, приключили през 1967 година. Описанието на находките е подкрепено с богат снимков материал.
Печат |  Отказ