Печат |  Отказ

Едрите поземлени имения в Римска Тракия

Едрите поземлени имения в Римска Тракия
Статията е публикувана в книжка 1 - 2 на списание "Музеи и паметници на културата" от 1975 година. Обръща се специално внимание на съотношението на разкритите могилни погребения в Мизия и Тракия, както и на живота в едрите стопанства. Анализите показват,че некрополите маркират само едрите имения, принадлежали на аристокрацията. Според авторите се наблюдава приемственост в собствеността на именията от римско и предримско време, което говори за относителна самостоятелност на тракийската аристокрация. Към статията е приложен снимков материал.
Печат |  Отказ