Печат |  Отказ

Писмо до председателя на дружество Театър

Местоиздаване
Размер(и)
20,5 х 16,5 см
Характеристика
ръкопис;черно мастило; подписи на кмет и секретар
Дата на документа
31 март 1911
Дата на събитието
31 март 1911
Географски обхват
Публикуван
Посещения
1784
Писмо до председателя на дружество Театър
Писмо от старозагорско градско общинско управление до председателя на дружество Театър за изпратен препис от протокол от 9 март 1910 г. на общинския съвет и скица на отпуснатото място за построяване на театрален салон.
Печат |  Отказ