Печат |  Отказ

Писмо до кмета на Стара Загора

Местоиздаване
Размер(и)
21 х 17,5 см
Характеристика
черно мастило; ръкопис; двустранно
Дата на документа
1 март 1911
Дата на събитието
1 март 1911
Географски обхват
Публикуван
Посещения
2150
Благодарствено писмо от настоятелството на дружество Театър до кмета и Старозагорския градско общински съвет за оказаното съдействие за отпуснатото общинско място за построяване на театрален салон. Дружеството обявява конкурс за архитектурен план и моли за издаването на скица на отпуснатото място.
Печат |  Отказ