Печат |  Отказ

Писмо до Антон Митов

Местоиздаване
Размер(и)
21 х 17 см
Характеристика
ръкопис; черно мастило
Дата на документа
19 юли 1923
Дата на събитието
19 юли 1923
Географски обхват
Публикуван
Посещения
2354
Писмо до Антон Митов
Писмо до художника Антон Митов, подписано от секретаря на дружество "Театър", в което се съобщава, че дружеството не може да отдели средства за закупуване на кинематограф.
Печат |  Отказ