Печат |  Отказ

Когато пишехме Хризантеми

Местоиздаване
Размер(и)
14,3 х 10 см
Характеристика
оригинал; групов портрет; снимка с паспарту от твърд картон
Дата на документа
12 април 1918
Географски обхват
Публикуван
Посещения
2341
Групов портрет на старозагорски интелектуалци от 1918 година. На гърба на фотографията има текст "Когато пишехме Хризантеми" и са изброени отдясно към ляво имената на: Георги Илиев - Смирнов - инженер, Иван х. Христов, Никола П. Икономов - артист от Народния театър, Иван Мирчев - Хризис, Константин Германов - учител, Георги Стоянович - адвокат.
Списание "Хризантеми" е месечно списание за художествена литература, което излиза в Стара Загора от 1916 до 1919 година в 10 книжки. От м. февруари 1917 година редактор е поетът Иван Мирчев.
Печат |  Отказ